Rock-in-Rio-

Rock in Rio Festival

แฟนเพลงสากลต่างประเทศต้องไม่พลาดกับงาน  Rock in Rio จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 โดยใช้ชื่อว่า Rock in Rio VII ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลใน Rio de Janeiro ที่เป็นต้นกำเนิดศิลปินรับเชิญแน่นอนว่าใครๆ ต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีส่วนจะมีใครบ้างนั้นต้องติดตามกันให้ดี

Posted in Festivals.