Coachella-Music

Coachella Music Festival

เทศกาลเพลงที่จัดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย นอกจากคอนเสิร์ตแล้วยังหลากหลายด้วย ร้านค้า ศิลปะและการแสดงอื่นๆ เฉพาะศิลปินที่จะได้พบในงานไม่น้อยกว่า 20 ชีวิตมากถึง 6 เวทีหากใครมีโอกาสจะต้องไปให้ได้ช่วงเดือนเมษายน

Posted in Festivals.